• 8188610610350280_950x460.jpeg
  • 1323922440832154_950x460.jpeg
  • 1323922440832152_950x460.jpeg
  • 399640961100246_950x460.jpg
  • 812742205667401_950x460.jpg
  • 481771992596456_950x460.jpg
  • 339006909189308_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6

Mình với ta

 

Mình với Ta tuy hai mà một

Ta với Mình thấy một mà hai

Bởi hai nên chim bay chim đậu

Bởi một nên bay đậu chẳng niềm vui

 

Tôi chỉ thích một đời sống yên tịnh

Chẳng muốn ai vướng bận chi mình

Chẳng muốn mình vướng bận chi ai

Lúc thương củ Ấu cũng tròn

Không thương trăng 16 tròn cũng thấy cong !

Thói đời thế sự cạnh tranh

Mà tôi đâu muốn đua tranh làm gì

Chỉ xin một chút bình yên

Chỉ xin một chút thiêng liêng trong lòng

 

Thời gian đến từng ngày từng tháng

Đâu còn nhiều mà ngồi đó bâng quơ !

Tự nhủ lòng đời sống chỉ là mơ

Thì cứ nhìn như như tự tại

Bận lòng chi những việc đến đi

Chuyện thế gian thì bao giờ mới hết !

Ghét và thương xin trả lại cho người.

 

Sáng nay trời thật đẹp !

Cám ơn gió, mi thật là tốt bụng

Nhưng xin đừng thổi nữa để ta yên !

 

Ngắm dòng sông ta giữ tâm tĩnh lặng

Bởi nước xuôi dòng nước sẽ trôi xa

Họp tan là chuyện thường tình

Thấy tan không chịu là chẳng bình thường đó nhe !

Tôi thích lắm được một mình tĩnh lặng

Ngắm trời mây xanh ngắt cả chân trời

Hoa nói nhỏ “cho con xin tí nước !”

Cá nhởn nhơ “có cho ăn không nào !!”

“Ừ đợi đấy xong thời thiền sẽ tính !”

 

Pháp Đăng

 

 

 

 

Tin nên đọc khác