• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRỢ GIÚP KHÓA TU

TRỢ GIÚP KHÓA TU

 

Cũng như mọi năm, BTC rất cần sự trợ giúp của đại chúng để khóa tu được thành tựu viên mãn, và là cơ hội để chúng ta cùng nhau hùn Phước.

 

ĐANG CẦN TRỢ GIÚP KHÓA TU

 

  1. Cúng dường thức ăn Trưa ($): chưa có người

  2. Cúng dường thức ăn Chiều($): chưa có người

  3. Cúng dường Thức ăn sáng ($ bánh Bao, bánh Giò) : chưa có người

  4. Phụ chi phí thuê chổ tu (AU 28,000):

      - Diệu Đạt : 500

      - Diệu Ngộ : 500

      - Tâm Như : 500

      - Minh Thường : 200

      - Tâm Thanh : 500

      - Diệu Từ : 500

      - Thiện Minh : 500

      - Hà : 500

      - Oanh : 200

      - Phương : 300

      - Hai người bạn của Chơn Từ : 5000

      - Nhật Tiến: 500

      - Nhường: 500

      - Lan: 300

      - Ngọc Tịnh: 500

      - Con chị Ngọc Tịnh: 200

      - Diệu Toàn: 300

      - Quang Giác: 500

      - Ngọc Lan: 500

      - Phúc Giác: 1000

      - Nga: 500

      - Thanh: 1000

      - Hiếu: 1000

      - Chúc Nha: 500

      - Bình: 1000

      - Hoa Ngọc: 200

      - Tuệ Hạo: 300

      - Phương (Sao Mai Vàng): 500

      - Thịnh: 500

      - Khánh Hưng: 100

      - Minh Tuệ: 200

      - Huyền Thuận: 500

      - TN: 500

 

 

 

ĐÃ CÓ NGƯỜI CÚNG DƯỜNG

 

  1. Cúng dường Trái Cây, Thức uống : Tâm Hoa, Tâm Như

  2. Cúng dường ăn sáng (tây): Nhật Tiến, Ngọc Tịnh (2 ngày)

  3. Cúng dường Hoa bàn Phật : Vân

  4. Cúng dường Trái cây bàn Phật : Vân

  5. Cúng dường thức ăn Chiều 1 ngày : Lan, Hiếu

  6. Cúng dường chi phí mền cho thiền sinh : chị Nhường

  7. Cúng dường gạo cho khóa tu : Yến

  8. Cúng dường chi phí thuê Public 2 ngày : chị Hiếu, chị Hương

  9. Cúng dường vé máy bay cho Hòa thượng và Thầy Quảng Phú : chị Hạnh Phúc: 5000

  10. Cúng dường 1000 cuốn chả giò: Nga

  11. Cúng dường 2 thùng ly giấy: Diệu Ngộ

  12. Cúng dường bánh mì ăn sáng: Liên

  13. Cúng dường bì để ăn với bánh mì, bánh bao: Chân Phúc Thuần

  14. Cúng dường 100 hộp kem flan cho ngày đầu: Tuệ Hạo

  15. Cúng dường 10 kg chả lụa chay + 100 bánh ít trần: đạo hữu ở Melbourne

  16. Cúng dường ăn sáng: Con của cô Ngọc Tịnh: 500

  17. Cúng dường 100 cái Bánh giò: Tâm Hoa

  18. Cúng dường chè: Hoa

  19. Cùng dường chi phí bữa ăn : TN: 500

 

Quý vị phát tâm xin liên hệ để biết thêm chi tiết.

 

Thảo : 0434 063 398

Chơn Từ : 0414 788 788 or email : chontu2211@gmail.com

 

Công đức vô lượng

 

Kính

BTC 

Hoạt động khác