• 2028776225547870_950x460.jpg
 • 1290683927629430_950x460.jpg
 • 6780138492330450_950x460.jpg
 • 8188610610350280_950x460.jpeg
 • 8843434202335660_950x460.jpg
 • 1323922440832154_950x460.jpeg
 • 1323922440832153_950x460.jpeg
 • 1323922440832152_950x460.jpeg
 • 1323922440832151_950x460.jpeg
 • 1323922440832150_950x460.jpeg
 • 770945215304234_950x460.jpg
 • 2311330499248780_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 2105994099799870_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

THƯ MỜI KHÓA TU 9/2017 VỚI HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC TỊNH

THƯ MỜI KHÓA TU "THIỀN VÀ SỨC KHỎE" 9/2017
VỚI H.T THÍCH PHƯỚC TỊNH

 

Kính mời Đại chúng cùng tham dự khóa tu Xuất gia gieo duyên và Xuất gia đoản kỳ 9/2017, chủ đề “Thiền và sức khỏe” với các chi tiết sau:
  
Thời gian:       Từ ngày 31/8 – 07/09/2017, nhập thất 7 ngày

Địa điểm:        30 Tyson Road, Bringelly, NSW 2556

Ghi danh:        Trước ngày 15/8/2017
Chi phí:           Miễn phí (tùy hỷ công đức cúng dường)

 

Khóa tu là dịp Đại chúng sẽ được trải nghiệm đời sống và sự an lạc của một người xuất gia miên mật. Lịch tu tập hàng ngày bao gồm các thời thiền tọa, thiền hành, pháp đàm, trình pháp, hướng dẫn chi tiết kỹ thuật hành thiền cùng với phần giảng Pháp của Hòa thượng.

 

Kỹ thuật hành thiền: Đến với khóa tu năm nay, Đại chúng sẽ được hướng dẫn cụ thể và thực tập miên mật các kỹ thuật để đạt được mục tiêu cho mỗi ngày. Từng bước quán niệm hơi thở để đạt đến trạng thái tâm lắng dịu và sau đó chuyển sang thiền quán điều phục tâm.

 

Trình pháp riêng với Hòa Thượng: Đại chúng có những khúc mắc cá nhân trong quá trình tu tập sẽ có cơ hội được trình pháp trực tiếp với Hòa thượng (số lượng và thời gian giới hạn theo thứ tự ưu tiên, xin liên lạc ban tổ chức).

 

Xin vui lòng đăng ký với các thông tin cá nhân, số điện thoại và email liên lạc, tại:

 

- Email: thao@phapvan.com.au

- Điện thoại: 0499 798 879 (Thảo), 0434 063 398 (Bình) hoặc 0401 288 277 (Kiên Tuệ)

 

Số chỗ có giới hạn, ưu tiên cho những đạo hữu đăng ký trước.

Ghi chú: Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức trong khóa tu vào đêm Thứ Bảy 2/9/2017 từ 6-9pm. Kính mời Đại chúng cùng gia đình và bạn bè đến tham dự.

 

Xin xem thêm phần Hỏi đáp để rõ hơn thông tin về khóa tu năm nay.

 

 

Hoạt động khác