• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP CỦA THẦY 2016

Kính gửi đại chúng,

 

Ngoài lịch giảng Pháp vào các ngày 27 – 28.08 tại Trung tâm Cộng đồng người Việt, 6 Bibbys PL Bonnyrigg. NSW 2177 (cạnh chùa Pháp Bảo) như đã thông báo, Hòa thượng sẽ có thêm một buổi giảng Pháp nữa dành cho đại chúng tại chùa Phước Huệ theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 

  - Thời gian: 8pm Thứ hai, ngày 29.08.2016

  - Địa điểm: Chùa Phước Huệ, 365 Victoria St, Wetherill Park NSW 2164

  - Phone: (02) 9725 2324

 

Kính mời đại chúng cùng đến nghe Pháp.

Kính!

Hoạt động khác