• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

THỜI KHÓA TU 10 NGÀY

THỜI KHÓA TU 10 NGÀY

- Mỗi ngày công phu từ 5:00 am đến 8:30 pm.
Hành giả thực tập chánh niệm suốt ngày, thực tập trong sự chậm rãi, thong thả,không nói chuyện, chỉ hỏi trong giờ Vấn Pháp.

- Đây là cơ hội để mọi người cùng thực tập công phu và thực tập buông xã, xin vui lòng tắt hẳn điện thoại, và gởi cho Ban tổ chức giữ.

Không nói chuyện, tắt điện thoại là quý vị đã giúp Ban tổ chức rất nhiều trong việc tổ chức khóa tu.

Ban tổ chức chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người để khóa tu được thành tựu viên mãn. 
  

 

THỜI KHÓA TU NGÀY ĐẦU TIÊN
4:30 am Thức dậy
5:00 am – 5:45am Toạ thiền
6:00 am Làm lễ
12:00 am Thọ Trai
2:00 pm – 3:00 pm Lạy Sám Hối
3:00 pm – 3:45 pm (45’) Toạ thiền
4:00 – 5:00 pm Sinh hoạt ngoài trời – Thảo luận nhóm
5:00 pm – 6:00 pm Dược thực
7:00 pm – 8:00 pm Giảng Pháp
8:00 pm – 9:00 pm Sinh hoạt lửa trại
9:30 pm Ngủ
    

 

THI KHÓA TU NHỮNG NGÀY TIẾP THEO
Giờ Chương Trình
4:30 am Thức dậy
5:00 am ( 40’) Toạ thiền
6:30 am Tập gậy/Thiền hành
8:00 am Ăn sáng
9:00 am – 11:00 am Giảng Pháp
12:00 am Thọ Trai
2:00 pm – 3:00 pm Lạy Sám Hối
3:00 pm – 3:45 pm Toạ thiền
4:00 – 5:00 pm Sinh hoạt ngoài trời – Thảo luận nhóm
5:00 pm Dược thực
7:00 pm – 8:30 pm Vấn Pháp
9:00 pm Ngủ
 
  NGÀY 2/10 SINH HOẠT LỬA TRẠI BUỔI TỐI
  NGÀY CUỐI CÙNG LÀM LỄ TỔNG KẾT CHỤP HÌNH LƯU NIỆM 
 
  Thời khóa có thể thay đổi tùy theo hướng dẫn của Thầy.

 

 

Hoạt động khác