• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TẶNG SÁCH BỒ TÁT TẠT GIA, BỒ TÁT XUẤT GIA

Với mong muốn được góp chút công sức nhỏ bé để đưa những lời dạy của Đức Thế Tôn đến gần hơn với những người cầu đạo, hay sẽ là duyên lành giúp những ai chưa phải là con Phật tìm thấy chân lý cho chính mình, từ đó hiểu Đạo và hành Đạo để có thể tự mang lại hạnh phúc cho đời sống của mình.

Trong khả năng có thể của mình, chúng tôi xin phát tâm cúng dường quyển sách “Bồ tát tại gia, Bồ tát xuất gia” (Thiền sư Nhất Hạnh) mà theo thiển ý của chúng tôi đây là một quyển sách rất hay và vô cùng cần thiết cho những người học Phật, là cẩm nang hữu ích cho hành trình tu học của chúng ta.

Xin được hoan hỷ gửi tặng đến Quý vị

Quý vị có nhu cầu được nhận sách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như sau:

info@ankhong.org
ĐT: +61 401 288 277

 

 

Hoạt động khác