• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REMIND KHÓA TU 2016

Kính gởi đại chúng

 

Khóa tu đã gần kề, chỉ còn 12 ngày nữa thôi ạ, BTC xin thông báo năm nay số lượng thiền sinh tham gia khóa tu nhiều hơn năm trước, đã hơn 100 rồi ạ, quý vị tham gia xin ghi danh ngay vì sẽ close ạ.

 

Buổi giảng Pháp của Hòa thượng:


Thời gian2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pm
Địa điểm: Trung tâm Cộng đồng người Việt6 Bibbys PL Bonnyrigg. NSW 2177 (cạnh chùa Pháp Bảo)

Khóa tu xuất gia Gieo Duyên và Xuất Gia Đoản Kỳ 7 ngày:


Thời gian: Từ ngày 02/09 – 08/09/2016từ 5 am – 9 pm

Địa điểm: 30 Tyson Road, Bringelly, NSW 2177

 

Ngày 1/9 mọi người sẽ vào để nhận phòng, nhận y áo, sinh hoạt nội quy khóa tu, và thực tập đắp y.

 

Ngày 2/9 Bắt đầu khóa tu, làm lể xuất gia

 

 

TRỢ GIÚP KHÓA TU

 

Cũng như mọi năm, BTC rất cần sự trợ giúp của đại chúng để khóa tu được thành tựu viên mãn, và là cơ hội để chúng ta cùng nhau hùn Phước.

 

Hiện đang cần các hạng mục sau

 

Cúng dường Thức ăn sáng (vn)

Cúng dường Trái Cây, Thức uống

Cúng dường Hoa bàn Phật

Cúng dường Trái cây bàn Phật

Cúng dường thức ăn Trưa

Cúng dường thức ăn Chiều

 

Đã có người cúng dường

 

Chi phí mền cho thiền sinh : chị Chân Phúc Thuần

Cúng dường gạo cho khóa tu : Yến

Chi phí thuê Public 2 ngày : chị Hiếu, chị Hương

 

Quý vị phát tâm xin liên hệ để biết thêm chi tiết.

 

Thảo : 0434 063 398

Chơn Từ : 0414 788 788 or email : chontu2211@gmail.com

 

Công đức vô lượng

 

Kính

BTC 

Hoạt động khác