• 770945215304234_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 586339358164772_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 573425186979029_950x460.jpg
 • 460287497031531_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LỊCH GIẢNG PHÁP CỦA HÒA THƯỢNG TẠI ÚC CHÂU

Tháng 3/2017

 

Ngoài chủ trì LỄ ĐẶT ĐÁ khởi công xây dựng Thiền viện Pháp Vân tại Úc Châu, Hoà Thượng Thích Phước Tịnh sẽ có các buổi giảng pháp ở Sydney, Perth và Melbourne. Lịch trình cụ thể như sau, xin thông tin để Đại chúng cùng biết và tham dự: 

 

– Ngày 9, 10 và 20/3/2017, lúc 7pm: Hòa thượng giảng pháp tại Thiền đường Ẩn Không – Sydney

 

– Ngày 11 và 12/3/2017, lúc 7pm: Hoà thượng thăm Thầy Ajahn Brahm lúc 5pm ngày 11/3/2017 và giảng pháp tại Dhammaloka City Centre – Perth

 

– Ngày 13/3/2017, lúc 7pm: Hòa thượng giảng pháp tại chùa Quang Minh – Melbourne

 

 

 

Hoạt động khác