• 8188610610350280_950x460.jpeg
  • 1323922440832154_950x460.jpeg
  • 1323922440832152_950x460.jpeg
  • 399640961100246_950x460.jpg
  • 812742205667401_950x460.jpg
  • 481771992596456_950x460.jpg
  • 339006909189308_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6

Khóa tu Mùa thu 2019

THƯ MỜI 

KHÓA TU MÙA THU 2019 với HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC TỊNH 

 

TV Pháp Vân kính mời Đại chúng cùng tham dự hai buổi pháp thoại của Hòa Thượng 

Thích Phước Tịnh  khóa tu cho giới trẻ cùng với khóa tu xuất gia đoản kỳ với các chi tiết sau: 

 

1. Pháp thoại:


Thời gian:19  20/4/2019 vào lúc 7-9 pm 

Địa điểm:  Trung tâm cộng đồng người Việt (8 Bibbys Pl Bonnyrigg 2177 NSW) 

 

2. Khóa tu dành cho giới trẻ: 

Khoá tu này nói tiếng Anh, với sự trợ giúp của   Kính Nghiêm (Tu viện Lộc Uyển), 

nhằm mục đích giúp cho giới trẻ thực tập thiền  những điều Phật dạytừ đó  thể 

giải quyết những bất hoàcăng thẳng trong gia đình công việc. 

Thời gian: 19-21/4/2019 (ba ngày) 

Địa điểm: Tu viện Pháp Vân (2259 Bells Line of Road Bilpin NSW 2758) 

 

3. Khóa tu xuất gia đoản kỳ:

Khóa tu dành riêng cho quý đạo hữu  tâm nguyện xuất gia

nhưng chưa đủ điều kiện để xả ly gia đìnhXuất gia Đon kỳ  cách báo hiếu cha mẹ

 giúpcho hạt giống Bồ Đề dầy sâu gieo chủng tử viễn lygiải thoát. Hạt giống này sẽ

không mất đi  khi đủ duyên lành sẽ sớm trổ quả để trở thành trưởng tử của Như Lai.

Những người tham gia sẽ   hội nương nhờ uy lực của tăng đoàn  tu tập dưới sự 

hướng dẫn của Hoà Thượngsống những ngày thật an lạc của một người xuất gia trong 

không khí yên tĩnh  trong lành của vùng núi Bilpin 

 

Thời gian: 8-12/5/2019 (năm ngày) 

Địa điểm: Tu viện Pháp Vân (2259 Bells Line of Road Bilpin NSW 2758) 

Xin quý vị vui lòng gửi tin nhắn về số điện thoại 0499 798 879 

để biết thêm thông tin  đăng  khóa tu. 

 

 

Hoạt động khác