• 8188610610350280_950x460.jpeg
  • 1323922440832154_950x460.jpeg
  • 1323922440832152_950x460.jpeg
  • 399640961100246_950x460.jpg
  • 812742205667401_950x460.jpg
  • 481771992596456_950x460.jpg
  • 339006909189308_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6

Cập nhật về chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh tại Sydney

Kính thưa đại chúng,

 

Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là Hòa thượng sẽ đến Sydney với chúng ta. Các công việc chuẩn bị cho khóa tu và các buổi giảng pháp của Hòa thượng đang được ráo riết thực hiện. Chúng con xin cập nhật một số thông tin như sau:

 

-  Hòa Thượng sẽ có hai buổi pháp thoại tại TT Cộng Đồng (8 Bibbys Pl Bonnyrigg 2177 NSW) vào lúc 7-9pm ngày 19 và 20/4/2019. Xin kính nhờ đại chúng chuyển thông tin này đến gia đình và bạn bè để chúng ta cùng đến nghe Thầy giảng pháp.

 

Khóa tu giới trẻ (19-21/4/2019) hiện nay đã đủ số lượng đăng ký. Chúng con xin phép đóng trang web đăng ký.

 

Khóa tu xuất gia đoản kỳ (8-12/5/2019) vẫn còn một số chỗ trống, từ hôm nay chúng con sẽ nhận quý Phật tử muốn đăng ký xuất gia gieo duyên.

 

Nhờ sự nỗ lực của Tăng đoàn và Quý Phật tử, hiện nay chúng ta đã có được 3 phòng ngủ cho những thiền sinh tham gia khóa tu và sẽ giảm bớt số người phải ngủ lều như dự kiến ban đầu. Nhà bếp, toilet và các tiện nghi khác cho khóa tu cũng đã hoàn tất.

 

Ngoài các khóa tu, trong thời gian Hòa thượng ở Pháp Vân Bilpin, quý Phật tử có thể đến thăm và vấn pháp với Hòa thượng. Xin vui lòng liên hệ trước với chúng con để sắp xếp.

 

Kính

 

Hoạt động khác